பொருள்வயிர் பிரிவு – சிவ.விஜயபாரதி

Image result for sketches for free
முதுகில் பையென
நெஞ்சில்  கனக்கின்ற நினைவுகளோடு
கையசைத்துத் தொடங்குகிறது
தூரதேசம் நோக்கியப்
பொருள்வயிர் பிரிவு
பிம்பம் இருளில் கரையும் வரை நின்று
தளும்பும் கண்ணீர் துடைத்து
உள்ளேறுகிறேன்
நீயற்ற இவ்வீடு
அடர்ந்த மௌனத்தையும்
அறை முழுக்க வாசத்தையும்
நிறைத்துக் கிடக்கிறது
சுனை அரும்பும்
வெக்கையை மறைக்க
உன் வேட்டியைப்
போர்த்திக் கொள்கிறேன்
தேதிகளை வெறித்தபடி
குறுகிப் படுத்திருக்கிறேன்
அணைக்க நீயற்ற இம்மெத்தையில்
மரக்கிளையிடம் விடைபெற்ற இலையொன்று
காற்றின் திசையில் ஆடி
தரையில் விழுவதைப் பார்த்தபடி
மகிழ் மாலை உலா செல்கிறது
இளம் இணைகள்.
Related image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.