இலக்கியப்பெட்டி

Standard

இலக்கியப் பெட்டி

குறும்பட இயக்குனரும் சிறந்த இலக்கியவாசகருமான பவித்ரன் இலக்கியப்பெட்டி என்ற இணைய காணொளித்தொடர் ஒன்றைப்  பகிர்ந்துவருகிறார்.

இதன் மூலம் சிறந்த புத்தங்களைத் தேர்வுசெய்து அறிமுகப்படுத்துகிறார்.  எஸ் ரா அவர்களின் நாவல் மற்றும் கட்டுரைத்தொகுப்பைச்  சிறப்பாக அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்.

 

இலக்கியப் பெட்டி                      (Literature Box )

பதின் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன் (paththin – S Ramakrishnan)

https://youtu.be/IBYY16N3RxE

நிலவழி – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்; இந்திய இலக்கிய ஆளுமைகள்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.