இலக்கியவாசல்

ஸ்ரீனிவாச காந்தி நிலையம்,                              அம்புஜம்மாள் தெரு ,                                ஆழ்வார்ப்பேட்டை

சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணி அளவில்

இலக்கிய சிந்தனையின் 572 வது நிகழ்வு

திரு இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்கள் உ வே சுவாமிநாத ஐயா  அவர்களைப்பற்றிப் பேசுகிறார்கள் !

அதே நாள், அதே இடத்தில்

7.00 மணி அளவில்

இலக்கிய வாசலின் 34  வது நிகழ்வு

” புத்தகக் கண்காட்சியில் கற்றதும் பெற்றதும் “

அனைவரும்  கலந்து கொள்ளும் கலந்துரையாடல்

=================================================

          குவிகம் BookXchange

நிகழ்ச்சிக்கு வரும் அன்பர்கள் மறக்காமல் தாங்கள் படித்த புத்தகம் ஒன்றைக் கொண்டுவாருங்கள்.

அதைக் கொடுத்துவிட்டு ,

அங்கு இருக்கும் புத்தகங்களில் தங்களுக்குப் பிடித்த புத்தகத்தை எடுத்துச் செல்லுங்கள் !

DROP ONE – TAKE ONE

இதுதான்   நமது  புத்தகப் பரிமாற்றம் !!!

=================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.