குவிகம் புத்தக பரிமாற்றம் BookXchange

Standard

புத்தகக் கண்காட்சியில் பலரின் பாராட்டைப்பெற்ற குவிகம் புத்தகப் பரிமாற்றம் (BookXchange )

இதன் தாரக மந்திரம்: 

“படித்ததைப் போடுங்கள் … பிடித்ததை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்!”

இனிவரும் நமது நிகழ்வுக்ள் எல்லாவற்றிலும் இந்தப் பரிமாற்றம் தொடரும்! 

தினமலரில் இதற்கென்று ஒரு பத்தி!

பாலிமர் டிவியில் இது பற்றிய செய்தி!

மகிழ்ச்சி!   

No automatic alt text available.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.