தேவி … ஸ்ரீதேவி …

300க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்த ரசிகர்களின் உள்ளத்தில் நீங்காத இடம் பிடித்த ஸ்ரீதேவி பிப்ரவரி 28 இல்

துபாயில் அகால மரணமடைந்தார்.

அவரது பிரிவால் வாடும் ரசிகர்களுக்கும் குடும்பத்தாருக்கும்

இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்!  

Related image

 

மது பாட்டில்கள் இருந்தனவா?

Related image

Image result for sridevi movies

Image result for sridevi movies

Image result for sridevi movies

Image result for i moondram pirai

 

Related image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.