ஐயப்பன் திருப்புகழ் – சு ரவி

வேறொரு தாள வரிசையில் ஐயப்பன் திருப்புகழை ரவி அவர்கள் ஜனவரி 2017 குவிகம் இதழில் பாடியிருந்தார்.

இப்போது புதுப்பாடல் !

Image result for murugan and ayyappaImage result for murugan and ayyappa

தனதான தந்த தனதானதந்த

தனதான தந்த  தனதான

 

இருவேளை உண்டு   வெறுமேதிரிந்து

பயனேதுமின்றி   உழல்வேனை

இருள்மாயை  என்ற  திரையேவிழுந்து

இகபோகம் என்று   திரிவேனை

அருளாசி பொங்க மகவாய் உகந்து

மறுவாழ்வு   தந்த   குருநாதா!

அழகான பம்பை நதியோரம்   அன்று

சிசுவாய்மலர்ந்த  சிவபாலா!

 

மருளாத சிந்தை   ஒருபோதும் உன்னை

மறவாத நெஞ்சம்  அருள்வாயே!

மலையே பிளந்து  வடிவேல் எறிந்த

மலைவாசி   கந்தன்  இளையோனே!

விரைசூழும் வண்ண மலர்மாலை தங்கு

விரிமார்பிலங்க  அமர்வோனே!

விரிவான் விளங்க  ஒளிர்ஜோதி   என்று

மலைமேல் எழுந்த  பெருமாளே!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.