டிவோர்ஸ் – ஒரு குட்டி குறும்படம்

இந்தக் குறும்படத்தின் முடிவு உங்களுக்குத் தெரியும்…

இருந்தாலும் எப்படி முடிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கத் தூண்டும் படம்…

……………………ரசியுங்கள்  ……………………

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.