குவிகம் அளவளாவல் ஏப்ரல் – மே 2018

அளவளாவளல் என்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு குவிகம் இல்லத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணி முதல் 1 மணி வரை நடைபெற்று வருகிறது.

 

 

ஞாயிற்றுக்கிழமை  ஏப்ரல் 1    , 2018

Inline image

‘ஆவணப்படங்கள்  பற்றி

பரிசு பெற்ற ஆவணப்பட இயக்குனர்  அம்ஷன் குமார்

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

 

 

ஞாயிற்றுக்கிழமை  ஏப்ரல் 8   , 2018

‘நீலகண்டப் பறவையைத் தேடி’  என்ற புத்தகத்தைப்பற்றிக்

கவிஞர் பானுமதி

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

 

 

 

ஞாயிற்றுக்கிழமை  ஏப்ரல் 15 , 2018

Inline image

மாபெரும் எழுத்தாளர் , கவிதை மற்றும் கதாசிரியர், ஓவியர்

கவிஞர் வைதீஸ்வரன்

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

சனிக்கிழமை ஏப்ரல் 21, 2018

“நாடக வெளி” இதழாசிரியரும் நிகழ்கலை ஆர்வலரும்

இலக்கிய விமரிசகரும் ஆகிய வெளி ரங்கராஜன்

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

 

 

ஞாயிற்றுக்கிழமை  ஏப்ரல் 29 , 2018

மொழிபெயர்ப்பாளர் , இணைய இதழ் ஆசிரியர்

திரு ராஜேஷ் சுப்ரமணியம்

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

 

 

ஞாயிற்றுக்கிழமை மே 13  , 2018

நாடக தயாரிப்பாளர் ,இயக்குனர்

திருமதி தாரிணி கோமல்

அவர்களுடன் ஒரு அளவளாவல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.