உன் வாழ்க்கையே ஒரு புத்தகம் ! – பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

Cartoon: Face Book (medium) by Munguia tagged zuckerbook,comunity,social,red,pc,computer,calcamunguias,book,face,facebook

உன் வாழ்க்கையே
ஒரு புத்தகம்
உன் பெயரே அதன் தலைப்பு
உன்னை உலகிற்கு
அறிமுகம் செய்வதே
உன் புத்தகத்தின் முகவுரை !

நீ
நாள்தோறும்
சந்திக்கும் சோதனைகள்
சிந்திக்கும் சிந்தனைகள்
செய்யும் முயற்சிகள்
அனுபவிக்கும் இன்பங்கள்
உன் புத்தகத்தின் பக்கங்கள் !

உன்
இறுதி நாளில்
கட்டாயம் முடிக்கவேண்டும்’
சுபம் என்னும்
உன் புத்தகத்தின் முடிவுரை !

உன்
வாழ்க்கையே ஒரு புத்தகம்
உயர்ந்த கொள்கையாக
இனிய வரலாறாக
புனித செயல்களாக நீ
வாழும் சுயசரிதையென
உலகம் உன்னை
நாளும் பாராட்ட வேண்டும் !

பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்
வன்னியம்பட்டி ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வட்டம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.