சாவித்திரியின் அழகு முகம் பாடல் வழியே! -குவிகம் தயாரிப்பு (உதவி : துதிகர்)

 

புதிதாக வந்த நடிகையர் திலகம் சினிமாவைப் பார்த்ததும் தமிழ் சினிமாவில் சாவித்திரி  கோலோச்சிய படங்கள் நினைவிற்கு வந்தன.  அதன் விளைவு இந்தச் சிறு வீடியோ. பார்த்து மகிழுங்கள்!

( தொழில்நுட்ப உதவி : துதிகர்)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.