ஒரு மொட்டைமாடி இரவு – பத்மஜா ஸ்ரீராம்


காற்றுச் சீரமைப்பியின் வெளிப்புறக் கூறுகள்
ஆங்காங்கே
கதறிக் கொண்டிருக்க

சமிக்ஞை உள்வாங்கும்
உணரித் தட்டுகள் – இவள்
சங்கதிகளையும் சேர்த்து உள்வாங்க

கவ்விகள் இருக்கும் துணிச்சலில்
கவலை மறந்து
கொடித் துணிகள் கொட்டமடிக்க

நிலவும் நட்சத்திரங்களும்
மேகங்களுள் முங்கியிருக்க
உலவும் உணர்வுகளோ
தேகத்திலேயே தேங்கியிருக்க

வீசும் காற்று இவளை
வேரோடு இடம் பெயர்க்க முயல –

வழக்கமான மொட்டை மாடி ஒன்று
இவளது
மௌனங்களை மெதுவாய்
மொழி பெயர்த்துக் கொண்டிருந்தது..!

Related image

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.