சாகித்ய அகாடமி பரிசு 2018

 

சுனீல் கிருஷ்ணன் எழுதிய அம்புப்படுக்கை நூலுக்காக சாகித்ய அகாடமி யுவபுரஸ்கார் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அம்புப்படுக்கை  வெளியிட்டபோது யாவரும்.காம் நிகழ்வில்  சுனில் கிருஷ்ணன் பேசிய உரையின் காணொளி இங்கே!

(நன்றி: ஸ்ருதி டிவி )

 

 

கிருங்கை சேதுபதி எழுதிய சிறகு முளைத்த யானை என்ற கவிதைத் தொகுப்புக்கு பால் சாகித்ய புரஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

One response to “சாகித்ய அகாடமி பரிசு 2018

  1. Thanks to Kuvikam to highlight this milestone!! ndeed a Lauded achievement !!

    Very heartening because I have had the fortune and seen கிருங்கை சேதுபதி Sir win the hearts of children with such ease and being such a role model to growing children! “சிறகு முளைத்த யானை” a truly deserves this !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.