மிச்சத்தை மீட்போம் !- பூ.சுப்ரமணியன்

Image result for மீட்போம்

உலகில் அதர்மங்கள்

உச்சத்தை தொடுவதற்கு முன்

‘அச்சமில்லை அச்சமில்லை’

உச்சஸ்தாயில் குரல் கொடுத்த

பாரதியின் வீர வரிகளை

மனதில் இருத்தி

மிச்சமிருக்கும்

மனிதநேயம் மீட்போம் !

 

‘ கடை விரித்தேன்

கொள்வார் யாருமில்லை ‘

கலங்கிய வள்ளலார்

உள்ளம் மகிழ

மிச்சமிருக்கும்

உயிர் இரக்கம் மீட்போம் !

 

கல்விக்கூடங்களில்

காமக்களியாட்டம் ஆடும்

கொடூர ஆசிரியர்ளை

கடுமையாக தண்டித்து

மிச்சமிருக்கும்

பண்பாட்டை மீட்போம் !

 

விளைநிலங்களை

வீடுகளாக மாற்றும்

விவசாயி பெருமக்களிடம்

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி

மிச்சமிருக்கும்

விளைநிலங்களை மீட்போம் !

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.