சத்யஜித் ரே அவர்களின் சிறுவர் காவியம்

சத்யஜித் ரே அவர்களின் குழந்தைகளுக்கான படம். அவர் ஒரு ஜீனியஸ்தான் சந்தேகமில்லை.  இல்லையென்றால் இவ்வளவு வருடங்களுக்குப் பின்னும் அப்படம் இத்தனை அபாரமாக இருக்கிறது!

பார்த்து ரசியுங்கள். 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.