சிகாகோவில் 2019 ஜூலை 3-4 ல் 10 வது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு

உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம், வட அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்கப் பேரவை மற்றும் சிகாகோ தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் 10 ஆவது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு சிகாகோ, 2019
 
ஜூலை 3-4 இல் நடைபெற உள்ளது. 
 
விவரங்களுக்குக்  கீழே உள்ள காணொளியைப் பாருங்கள்.!
 
இந்த விழாவிற்குச் செல்ல விருப்பம் உள்ளவர்கள் கை  தூக்கவும் !! 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.