ஏ ஆர் ரஹ்மானின் குறும்படம்

கண்ணீல் நீர்மல்க இந்தக் குறும்படத்தைப் பார்த்து இசைக்குப் புது வடிவம் கொடுத்த நிதிலாவையும் அதை வடிவமைத்த ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்களையும் எப்படிப் பாராட்டுவதேன்றே தெரியவில்லை. 

பார்த்துப் பெருமிதமடையுங்கள்!  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.