கத்தி – நாளைய இயக்குனர் –

திரை உலக ஜாம்பவான்கள்  – பாலச்சந்தர், ஷங்கர் , மதன் , பிரதாப் போத்தன்  ஆகியோரின்  விமர்சனத்துடன் ..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.