குவிகம் பற்றி ராஜ் வெப் விடீயோஸ் பேட்டி வீடியோ

மார்ச் 17 அன்று  குவிகம் இல்லத்தில் கவிஞர் தில்லை வேந்தனின் அளவளாவல் .

அது சமயம் அங்குவந்த ராஜ் வெப் வீடியோஸ், நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட அனைத்து நண்பர்களிடத்தும் குவிகம்பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்த்தினர்.

அந்த வீடியோ ராஜ் இணையதளத்தில் வெளியானது. 

மிகவும் நிறைவாக இருந்த காணொளி காட்சி! 

பார்த்து ரசியுங்கள்! 

 

தமிழ் வளர்க்கும் இலக்கிய அமைப்பு- குவியம் இலக்கிய வாசல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.