சிட்டுக்குருவிகள் நினைவு தினம்-ஹேமாத்ரி

Image result for சிட்டுக்குருவிகள்
எங்கள் குரலில் *சங்கீதம் தந்தோம்*,
உங்கள் குரலில் *சண்டையைத்தான் கேட்டோம்.*
உங்கள் சண்டை ஓயவில்லை,
*எங்கள் சத்தம் ஓய்ந்துவிட்டது,,*
உங்களை சூழ்ந்திருந்த நாங்கள், *குறைந்தே போனோம்,,*
ஊருக்கு வெளியிலிருந்த மிச்சமும், *மறைந்தே போனோம்….*
 எங்களை விரட்டிவிட்டு,  *இப்போது தேடுகிறீர்கள்*,
என்ன விந்தையிது, *எப்போது மாறுவீர்கள்…*.
புகையிலும் கதிர்வீச்சிலும், *மறைந்தது எங்கள் தலைமுறைகள்….*
புகைப்படம் சிலவற்றில், *தெரிகிறது எங்கள் உறவுமுறைகள்…*
ஒரு கூட்டு பறவை என்று, *வாழ சொன்னோம்,*
தனி கூட்டு மனிதராய், இன்று *உங்களை பார்க்கிறோம்…*
ஆறறிவு மட்டும் போதாது,
*அடுத்தவரிடம் கொஞ்சம் பழக தெரிந்துகொள் மனிதா…*
இத்தனைநாள் கூடியிருந்தோமே, *இன்று செல்போன் சத்தம் மட்டுமே போதுமா மனிதா…*
எங்களைத்தான் சேர்க்கவில்லை, *இதையாவது சேருங்கள்…*
சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்பதோடு *நினைவை சேருங்கள்…*
*சிட்டுக்குருவிகள் நினைவு தினம்* என்று….
எங்களை நீங்கள் விரட்டினாலும், *உங்களின் நினைவுகளோடு சிறகடித்து பறக்கும்…*.
*கடைசி தலைமுறை சிட்டுக்குருவிகள் நாங்கள்……*

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.