சிம்ஹாஞ்சனாவின் அற்புத பேச்சு

தாயை மிஞ்சும் மகளின் பேச்சு புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா?
கண்ணதாசன் விழாவில் சட்டக்கல்லூரி மாணவி சிம்ஹாஞ்சனாவின் அற்புத பேச்சு :
கண்ணதாசனின் பாடலுக்கு விளக்கம் சொன்னவர்  வழக்கறிஞர் சுமதியின் மகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.