*—தண்ணீர் நான் –* – ஹேமாத்ரி

Related image
கடலில் அலையாய்,
கைலாய பனியாய், 
ஆகாய மேகமாய்,
*கருவின் பனிக்குடமாய்,*
உயிர்களின் ரத்தமாய்,
தென்னையில் இளநீராய்,
*மலரில் தேனாய்*
பல பரிணாமத்தில் நான் *உங்களை தொடுகிறேன்,,*
உடலை பொலிவாக்கி,
உடையை சுத்தமாக்கி,
தரையின் கறைநீக்கி,
*ஊரையே  புதிதாக்குகிறேன்….*
விதையை செடியாக்கி,
நெல்லை அரிசியாக்கி,
மரத்தை பெரிதாக்கி
*பசுமையை போர்த்துகிறேன்…*
உங்களை தேடி நான் வந்தது, *இயற்கையின் மழையானது….*
என்னை தேடி நீங்கள் வருவது, *செயற்கையின் பிழைதானது…..*
பூமியில் என்னை தொலைத்துவிட்டு, *செவ்வாயில் சென்று தேடுவதேன்…..*
ஓசோனில் ஓட்டை போட்டுவிட்டு,
*சூரியனை குறை சொல்வதேன்…*
கொதிக்கவைத்தாலும் நான்,
நானாகவே இருக்கிறேன்,
*குளிரவைத்தாலும் நீங்கள், எதிர்மறையாய் நிற்பதேன்….*
மோரில் வெள்ளையாய்,
சேரில் கருப்பாய்,
தாரில் கானலாய்,
*வானவில்லில் விதவிதமாய்,*
*தெரிவதெல்லாம் நானேதான்….*
ஏத்தனை விதமாய் தெரிந்தாலும், *எனக்கென்று தனியாய் நிறமில்லை,,,*
பிறர்க்காக சுரக்கும் *கண்ணீரும் நானும் உலகில் நிஜம்,*
எதற்காகவும் எப்போதும் *கறைபடாது எங்கள் நிறம்….*
கண்ணீரையும் என்னையும் *சிந்தாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்,* ஆனந்தகண்ணீராய் நாங்கள்வந்து *உங்களை நனையவைப்போம்….*
மழையாய் பொழிந்து,
*மனிதரோடு விளையாடவே ஆசைப்படும்*
  *—தண்ணீர் நான் –*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.