இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் (2019) யுத்தம்

முதல் சுற்று!

 

இந்தியா அதிரடி வெற்றி 89  ஓ ட்டம் வித்தியாசத்தில் !

 

இறுதிச்சுற்று யாருக்கு?

Image result for இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.