கிரேஸி மோகனுக்கு அஞ்சலி

 

Image result for கிரேஸி மோகனுக்கு அஞ்சலி

இந்த சாக்லேட் கிருஷ்ணா இன்று நம்மிடம் இல்லை !

 

 

இதை வரைந்தவர் இன்று இல்லை !

tn-political-leaders-condolence-for-crazy-mohan-death

மேடை நாடகங்களிலும்  திரைப்படங்களிலும் சின்னத்திரையிலும் விரசமில்லாத நகைச்சுவையை அள்ளி வழங்கிய

நகைச்சுவை மேதை இன்று இல்லை.

ஆயிரக்கணக்கான வெண்பாக்களைப் பாடிய கிரேஸி மோகனும் இன்று இல்லை.

கிரேஸி மோகன்Image result for கிரேஸி மோகன் அஞ்சலி

புகழ் மாலை ஈட்டிய  இவருக்கு அஞ்சலி மாலை சூட்டப்பட்டுவிட்டது.

அவர் பிரிவால் வாடும் நகைச்சுவைக் குடும்பங்கள் அனைத்திற்கும் குவிகத்தின் அஞ்சலி !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.