பிர் ஏக் பார் மோடி சர்க்கார் !

Image result for மோடி வெற்றி

மீண்டும் அதிக பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று இந்தியாவை உலக அரங்கில் உயர்த்துவதற்காக வந்துள்ள பாரதப் பிரதமர் மோடி அவர்களையும் அவரது அமைப்பான பாரதிய ஜனதா கட்சியையும் போற்றி வணங்கி வரவேற்கிறோம்!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.