அன்பே சிவம் – கவிஞர் பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

Image result for அன்பே சிவம்

அன்பு உணர்வில்தான்

அகிலமும் சுழல்கிறது

இயற்கையும் செயற்கையும்

கைகோர்த்து செல்கிறது!

 

அன்பு என்னும் சொல்

காட்டிய நல்ல பாதையில்

நம்மவர் வாழ்க்கையே

ஓடிக் கொண்டேயிருக்கிறது!

 

Image result for அன்பே சிவம்

 

மதங்களும் சாதிகளும்

அன்பு என்னும் மென்மலரை

மனதில் தாங்கிக் கொண்டுதான்

ஒற்றுமையே மலர்கிறது!

 

அன்பு என்னும் உணர்வு

ஓரிடத்தில் விதைத்தால்

ஓராயிரம் இடத்தில்

முளைத்துக் கொண்டே

உலகில் வலம் வரும்!

 

 

அன்பு என்னும் ஊற்று

வன்முறைக்கு விடைகொடுக்கும்

அனைத்து உயிரிலும்

சுரந்து கொண்டேயிருக்கும்!

 

அன்பு வேறு சிவம் வேறு

ஆர்ப்பரிப்பர் அறிவிலார்

அன்பே சிவம் என்பர்

அறிந்த ஆன்மீக அன்பர்கள்!

                                                        

அன்பே சிவம் .. அன்பே சிவம் .

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.