மாரடைப்புக்கு முதலில் செய்ய வேண்டிய முதலுதவி !

இதயம் திடிரென்று இயங்காமல் நின்றுவிடும் அந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையில் நாம் அந்த நபருக்குச் செய்யவேண்டிய  முக்கியமான முதலுதவி என்ன? 

விஜய் சேதுபதி ,சத்யராஜ் இருவரும் விளக்கும்  இந்தக் காணொளியைப்  பார்த்து நாம் மற்றவர்களுக்கு உதவுவோம். 

 

CPR

CPR – or Cardiopulmonary Resuscitation – is an emergency lifesaving procedure performed when the heart stops beating. Immediate CPR can double or triple chances of survival after cardiac arrest

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.