கைலாஷ் பாபுவின் பென்சில் கூர் சிலைகள்

 

தமிழகத்தின் கைலாஷ் பாபு என்ற ஓவியர், டால்டன் கெட்டி என்ற பிரபல

கலைஞரின் படைப்புக்களைக் கண்டு  பிரமித்து அதன் உத்வேகத்தில் 200க்கும்

மேற்பட்ட பென்சில் கூர் சிலைகளை வடிவமைத்துள்ளார்.

அவரது மையக் கருத்துக்களும் சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்ச்சி தருபவைகளாக இருக்கின்றன. (உதாரணமாக – தண்ணீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துதல்) . மரபை உடைக்கும் வகையிலும் இவரது படைப்புக்கள் உள்ளன. (உதாரணம்: ரத்தக்கறை படிந்த சானிடரி நாப்கின் பற்றிய சிலை)

எல்லோரும் பெரிது பெரிதாகச் செய்யும்போது தான் ‘புழுவின் பார்வையாக’ சிலை வடிக்க விரும்புகிறேன் என்கிறார் கைலாஷ் பாபு.

Image Source: The Hindu
Image Source: Scroll.in

( நன்றி : இன்ஷார்ட்ஸ்)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.