தெர்மின் – இசைக்கருவி

மெல்லிசை மன்னர் – இசைஞானி – இசைப்புயல் – இவர்கள் மேடையில் கையை அசைக்க இசை விற்பன்னர்கள்  இசையை இசைப்பது வழக்கம்.!

நாம் அனைவரும் கண்கூடாய்ப் பார்க்கும் சமாசாரம்! 

ஆனால் இசை அமைப்பாளர் கையை அசைக்க அதற்குத் தகுந்தாற்போல ஒரு கருவி தானே வாசித்தால் எப்படியிருக்கும்  ? 

அந்தக் கருவிக்குப் பெயர் தெர்மின்! 

இதுதான் உலகின் முதல் முதலாக வந்த மின்னணு இசைக்கருவி. 

1930ல் வடிவமைக்கப்பட்டது! 

அதில் பிறக்கும் சங்கீதம் மேம்படுத்தப்பட்ட சுத்தமான சாக்ஸபோனின் இசையை ஒத்திருக்குமாம். 

அதைப்பற்றிய விடியோவைப் பார்த்து / கேட்டு மகிழுங்கள்! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.