புது யூ டியூப் சானல் எப்படிக் துவங்குவது? – தமிழ் டெக்

கதை  எழுதியாச்சு! கவிதையும் எழுதியாச்சு!

கட்டுரை கேட்கவே வேண்டாம், எழுதிக் குவிச்சாச்சு !

பத்திரிகை ஆரம்பிக்கலாம் என்றால் கையைக் கடிக்குமோ என்ற பயம்! 

வெப் பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கலாம் என்றால் டிசைன் கொஞ்சம் கஷ்டம்!!

பேசாம ஒரு ய டியூப் சானல் ஆரம்பிங்களேன் !

தமிழ் டெக் இதோ ஆலோசனை சொல்கிறார். கேளுங்கள் !!

 

( விரைவில் குவிகம் சானல் யூ டியூபில் வரப்போகிறது.) 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.