ஊமைக்கோட்டான் என்கிற ஞானபண்டிதன் புத்தகம் அறிமுகம்

குவிகத்தில்  தொடராக  வந்த ‘ஊமைக்கோட்டான் என்கிற ஞானபாண்டிதன்’ என்ற நாவல் புத்தக வடிவில் புத்தகக்கண்காட்சியில் 12.01.2020 அன்று திரு சங்கர் ராமசாமி அவர்களால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது . 

எழுதியவர் புலியூர் அனந்து அவர்கள் 

இது ஒரு குவிகம் பதிப்பகத்தின் வெளியீடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இப்புத்தகம் பற்றிய அறிமுகத்தின் வீடியோ தொகுப்பு மேலே !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.