சென்னைப் புத்தகக் காட்சி

புத்தக ரசிகர்களுக்கு மாபெரும் விருந்து !

சென்று வாருங்கள்!

புத்தகங்களை வாங்கி  வாருங்கள் ! 

கொண்டாடுங்கள் !

 

 

Image result for 43 வது புத்தகக் கண்காட்சி

Image result for 43 வது புத்தகக் கண்காட்சி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.