தை பொன்மகளே வருக ! பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

Image result for pongal modern art

மார்கழி திங்களுக்கு
மங்களம் பாடி
நித்திரை நீங்கி
முத்திரை பதிக்க
தை பொன்மகள்
மகிழ்வோடு பனித்துளியின்
வாழ்த்துகளுடன் வருகிறாள்!

தை பொன்மகளை
உடல் உள்ளம் பொங்க
உழவர்கள் மட்டுமா
பொங்கல் பானை வைத்து
களிப்புடன் வரவேற்கிறான்!

வீசும் தென்றல்காற்று
விரிந்த பனிமலர்கள்
வர்ணக்கொம்பு மாடுகள்
விளைந்த நெற்கதிர்கள்
இனிக்கும் கரும்புத்தோகைகள்
மணக்கும் மஞ்சள்குலைகள்
மகிழ்வோடு வரவேற்கும் பொழுது…

அன்பு உள்ளங்களே
கள்ளமில்லாமல் துள்ளி
விளையாடும் குழந்தைகள்போல்
உழவரோடு உள்ளம் கலந்து
தை பொன்மகளை நாமும்
வணங்கி வரவேற்போம்!
பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்
பள்ளிக்கரணை, சென்னை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.