நினைவில் நிற்கும் சில நினைவு இல்லங்கள்

பாரதியார்

காமராஜ்

எம் ஜி ஆர்

 

 

சிவாஜி கணேசன்

Image result for சிவாஜி கணேசன் நினைவு இல்லம்

அண்ணா

Image result for அண்ணா நினைவு இல்லம்

 

கருணாநிதி 

Image result for கருணாநிதி நினைவு இல்லம்"

ஜெயலலிதா 

Image result for ஜெயலலிதா நினைவு இல்லம்"

உ வே சா

Image result for உ வே சா நினைவு இல்லம்

பாரதிதாசன்

Image result for பாரதிதாசன் நினைவு இல்லம்

ராஜாஜி

Image result for ராஜாஜி நினைவு இல்லம்

 

அப்துல் கலாம்

Image result for அப்துல் கலாம் நினைவு இல்லம்

 

வ உ சி 

 

கண்ணதாசன் 

Image result for கண்ணதாசன் நினைவு இல்லம்

மறைமலையடிகள்

Image result for மதுரை நினைவு இல்லம்

டி கே சி 

Image result for பெரியார் நினைவு இல்லம்

பெரியார்

Image result for பெரியார் நினைவு இல்லம்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.