தேச ஒற்றுமை – குறும்படம்

இன்றையக் காலக் கட்டத்தில் நம் தேசத்துக்குத் தேவையான அருமையான மருந்து தேச ஒற்றுமை.

அதை இந்தப்படம் அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.