20 மனோதத்துவ சோதனைகள் – வீடியோ

இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு! அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுதில்ல ! 

சிலதை  நாமளும் செஞ்சு பாக்கலாம்! தப்பு இல்லே! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.