எமபுரிப்பட்டணம் – அறிவுப்பு

 

எமபுரிப்பட்டணம் இரு வடிவங்களில் வந்துகொண்டிருப்பது குவிகம் வாசகர்களுக்குத் தெரியும். 

முதல் பகுதி சூரிய புத்திரனாக  எப்படி எமன் பிறக்கிறான் என்பதைப் பற்றி புராண ஆதாரங்களுகள் கூடிய கற்பனைச் சித்திரம். 

இரண்டாம் பகுதி இன்றைய கால கட்டத்தில் எமபுரிப்பட்டணத்தில் நடைபெறும் கலாட்டாக்கள் ! 

இந்த இரண்டையும் வெவ்வேறு வடிவில் கொண்டு செல்லப் புதிய திட்டம் உருவாகி வருகிறது. 

அதற்கு சற்று காலம் தேவை ! 

புது வடிவம் என்ன – எப்படி வரப்போகிறது  என்பதைப் பற்றிய அறிவிப்பு அடுத்த மாதம் வரும் 

அது வரைக்கும் சற்று பொறுக்கலாமே! 

Image result for fingers crossed

 

 

Related image

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.