கொரானா உயிர்க்கொல்லி

சீனாவில் ஆரம்பித்து  இன்று உலகத்தையே  அச்சுறுத்தும் கொடிய விஷக் கிருமி கோவிட் 19 என்கிற கொரானா நோய். !

இதை மூன்றாம் உலக யுத்தம்  எனலாம்!

உலகளாவிய தொற்று நோய் ( PANDEMIC) என்று சொல்லப்படுகிறது.

இதைப்பற்றி விவரிக்கிறது இந்த அறிவு பூர்வமான காணொளி !

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.