இம்மாத ஆடியோ – புத்தக அறம் – வழக்கறிஞர் சுமதி

புத்தகத்தைக்  காதலிக்கும் அனைவரும் கண்ணீர் மல்கக் கேட்க வேண்டிய உரை! 

(நன்றி: யூடியூப்)

 

One response to “இம்மாத ஆடியோ – புத்தக அறம் – வழக்கறிஞர் சுமதி

  1. நன்றாகசொன்னீர்கள்.உங்கள்பாணி சிறுகதைசொல்லும்பாணியாக
    அமைந்து சிறக்கிறது. வாழ்த்துகள்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.