குறும்படம் – பசி

கொடுமை கொடுமை வறுமை கொடுமை – அதனினும் கொடுமை இளமையில் வறுமை 

இந்தக் கொரானா  காலத்தில் பசியில் துடிக்கும் ஏழை உள்ளங்களை நினைக்கும் போது  மனதை இறுக்கிப் பிழிகிறது

இந்தப் பாடத்தைப்  பாருங்கள். 

If You Have Tears Shed Them Now. !

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.