சிரி சிரி சிரி – ஹேமாத்ரி

அந்த கோட்டைத் தாண்டி வாங்க – சிரி ...Laughing with tears and pointing emoticon Vector Image

சிரி,
*கஷ்டம்  குறையும்…*
சத்தமாய் சிரி,
*சந்தோஷம் கூடும்…*
நண்பர்களுடன் சிரி,
*தனிமை விலகும்…*
சொந்தங்களுடன் சிரி,
*நேரம் இனிக்கும்….*
பாசத்துடன் சிரி,
*தாய்மை மலரும்…*
உதவிசெய்து சிரி,
*போற்றும் உலகம்…*
உழைத்துவிட்டு சிரி,
*வாழ்க்கை அர்த்தமாகும்..*
சிரிக்கவைத்து சிரி,
*ஜீவன் சக்திபெறும்…*
உண்மையாய் சிரி,
*கடவுள் கண்முன் தோன்றும்…*
உனக்குள் மட்டும் சிரி,
*கடந்து போகும் இதுவும்…*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.