காதலிக்க கத்துக்கடா – காத்தாடி ராமமூர்த்தி குறும்படம்

கொரானா காலத்தில்  அவர்கள் அவர்கள் வீட்டிலிருந்தே எடுக்கப்பட்ட குறும் நகைச்சுவைப் படம். 

காத்தாடி சார் வழக்கம்போல கலக்குகிறார் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.