பெண்மையின் நவரசங்கள் -காப்பிய நாயகிகள்

கோமல் தியேட்டர்ஸின் அருமையான குறும்படங்கள் : 

 

காப்பிய நாயகிகள் வரிசையில் —-  ஆண்டாள்  & சிகண்டி 

 

 

 

காப்பிய நாயகிகள் வரிசையில் —-  திரௌபதி 

 

காப்பிய நாயகிகள் வரிசையில் —- சீதை 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.