உலக இதிகாசங்கள் – எஸ் எஸ்

இதிகாசங்களைப் பற்றி அறிஞர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் தெரியுமா?

இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகில் நூற்றுக்கணக்கான இதிகாசங்கள் பவனி வருகின்றன.இந்துக்கள், புத்தர்கள், சீனர்கள், கிரேக்கம், ரோமானியர்கள் , நார்ஸ் , செல்டிக், ஸ்லேவிக், எகிப்தியர்கள், மெசபோடோனியர்கள், பாபிலோனியர்கள், அராபியர்கள், முகமதியர்கள் போன்றவை பிரசித்தமானவை.

இவை அனைத்தும் ஒரு மத்தியப் புள்ளியிலிருந்து வந்தவை போலவே தோன்றுகிறது.

நன்றாக ஆராய்ந்து  பார்த்தால் இவற்றில் இருக்கும் ஒற்றுமையைக் கண்டுபிடிக்கலாம். 

நாமும்  முயல்வோமே!  

அடுத்த ஜனவரி இதழிலிருந்து குவிகத்தில்  தொடங்குகிறது உலக இதிகாசங்கள் பற்றிய ஒரு புதிய தொடர் !

 

Interpretations of Indian Epics - Climate Healers

Ramayana - Marriage of Rama Bharata Lakshmana and Shatrughna - Ramayana - Wikipedia in 2020 | Digital art fantasy, Indian art, Indian artist

Ra Travelling Through the Underworld

Pandora About to Open Her Box

 

 

Oedipus & the Sphinx of Thebes

IMAGEMAP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.