அட்டைப்படம் ஜனவரி 2021

குவிகம் மின்னிதழ் பற்றியும் அதன் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான மாற்றங்ககளைப் பற்றியும் நிறைய  நண்பர்கள் வித்தியாசமான  கருத்துக்களைக் கூறியிருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் கருத்துக்களை குவிகத்தில் விரைவில்  கொண்டுவர முயற்சிக்கிறேன். 

நன்றி -ஆசிரியர் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.