அட்டைப்படம் -ஏப்ரல் 2021

 

          (அட்டைப்படம் வடிவமைப்பு: ஸீன் )

 

எப்படி இருக்கிறது இந்தப் புத்தகச் சாலை ?

சாலை அல்ல நூலகம்! 

அம்மாடியோவ் ! எத்தனை எத்தனை புத்தகங்கள்?

One response to “அட்டைப்படம் -ஏப்ரல் 2021

  1. சீனப்பெருஞ்சுவர் போல் நெடிதுயர்ந்த புத்தகப் பெருஞ்சாலை! நல்ல கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்..வாழ்த்துகள்.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.