ராசா ராணி – செவல்குளம் செல்வராசு

 

How Are The Children In India Receiving Their Mid-Day Meals Amid The  COVID-19 Pandemic? | Nutrition

வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது

வெள்ளைச்சாமித் தாத்தா வீட்டுத் திண்ணை

இன்று பெளர்ணமி வெளிச்சம்

இருந்த போதும் வெறிச்சோடிக் கிடக்கிறது

எங்கே போனார்கள் எங்கள் சிறுவர்கள்

 

எங்கள் ஆரம்பப் பள்ளி நாட்களில்

நான்கடி அகலமும் ஏழடி நீளமுமான

அந்தத் திண்ணைதான்

எங்களின் ராசாங்க மேடை

 

திண்ணையின் கிழக்கு ஓரத்தில் 

தலைவைத்துத் தூங்குவதற்காக

அமைக்கப்பட்டிருந்த திண்டுதான்

ராசாவுக்கான அரியணை

 

எங்கள் ராசா ராணி விளையாட்டில்

எப்போதும் வாத்தியார் மகன்தான் ராசா

கிழியாத சட்டை போட்டவன்தானே ராசாவாகலாம்.

 

அவனின் ஆணைகளின் படி

ராணி மட்டும் அடிக்கடி

மாற்றப்படுவார்கள்  

 

ஒருநாள் ராசா தேவகியை

ராணியாகக் கட்டளையிட்டான்

எங்கள் தெருவின் தேவதைகளில்

ராணியாக நடிக்க மறுத்த

முதல் தேவதை அவள்தான்

 

அன்று தேவகியும் நானும்

புன்னகை பரிமாறிக்கொண்டதில்

பொறாமை கொண்ட ராசா

எங்களுக்கு விதித்த தண்டனை

இருவரும் விளையாட்டில் இருந்து

அன்று நீக்கப்பட்டோம்

 

அந்தப் பெளர்ணமி நாளில்தான்

அவள் எனக்கு முதன்முதலாய்

நிலவை ரசிக்கக் கற்றுக்கொடுத்தாள்

 

விளையாட்டு கலைந்து அனைவரும்

வீட்டிற்குச் சென்ற பிறகு

ராணியாக அரியணை ஏறினாள்

அவளருகே ராசாவாக நான்

 

இன்றும் பௌர்ணமிகள்

அவளையே நினைவுபடுத்துகின்றன

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.