வண்ணத்துப்பூச்சி- சுரேஷ் ராஜகோபால்

shallow focus photo of black and white butterfly photo – Free Butterfly Image on Unsplash

வண்ணத்தில் தானே இருக்கும், பலவித

வண்ணங்கள் கண்ணைக் கவரும்

விதமாக வளைய வரும் தினமும்

அட

நான் இன்று பார்த்தது

நிறமற்ற வண்ணத்துப் பூச்சி

கருப்பு வெளுப்பில் எப்படி ?

தெரியாமல் துணுக்குற்றேன்

சில மணிநேர சிந்தனைக்கு பின்னே

கருப்பும் வெளுப்பும்

இரு வண்ணம்தானே

மனது சமரசமானது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.