வீறு கொண்டு எழு மனமே – பத்ரிநாராயணன்

வீறு கொண்டு எழு மனமே
💪💪💪💪💪💪
நம்பிக்கை கவிதைகள்
வீறு கொண்டு எழு மனமே
பணத்தை தேடி மனதை பார்க்காத,
மனிதத்தை மருந்துக்கும் மதிக்காத,
மனிதநேயம் அற்ற மானிடர்களை கண்டு
வீறு கொண்டு எழு மனமே !!
விவசாயத்தை வேரருக்க காத்திருக்கும் வேட்டைகாரர்களை,
விளைவித்த பொருட்களுக்கு விலை நிர்ணயிக்க விடாத,
விளைநிலத்தை மலடியாக்க நினைக்கும் மடையர்களை கண்டு
வீறு கொண்டு எழு மனமே!!
பெண்ணை பேடியாய் போகப் பொருளாய் பார்ப்பவரை,
பெண்ணீயம் பேசும் பெண்டீரே பெண்உரிமையை நசுக்கும் போது,
சமநிலை அளிக்காமல் பெண்ணை இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளுபவரை கண்டு
வீறு கொண்டு எழு மனமே!!
கொஞ்சி பேசியதும், விளையாடியதும் தமிழில்,
மனதுக்குள் தென்றலாகவும், உயிருக்கு மூச்சாகவும் இருந்த தமிழ்,
மற்ற மொழிகளை கற்பதும், கற்பிப்பதும் தமிழில்,
ஆங்கிலமே முதன்மை என்று கொடிபிடிக்கும் கொடூரர்களை கண்டு
வீறு கொண்டு எழு மனமே!!
வீறு கொண்டு எழு மனமே!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.