அட்டைப்படம் – ஜனவரி 2022

நண்பர் ராகவன், இந்திரா நகர் தினமும் இதுமாதிரி காய்கறிகளை வைத்து காலை வணக்கம் செய்திகள் அனுப்புகிறார். நன்றி ராகவன் சார் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.