குறுக்கெழுத்து – சாய்நாத் கோவிந்தன்

Plugins categorized as crossword | WordPress.org

பிப்ரவரி மாத குறுக்கெழுத்து சரியான விடை:

 

சரியான விடையை  முதலில் அனுப்பியவர்:

திரு நாகேந்திர பாரதி.

அவருக்கான பரிசு காலக்கிரமத்தில் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

 

இனி மார்ச் மாத குறுக்கெழுத்து இதோ !

இது ஒரு சினிமா படம் சம்பந்தப்பட்ட குறுக்கெழுத்து !!

முதலில் வரும் சரியான விடைகக்குப் பரிசு ரூபாய் 100

 

http://beta.puthirmayam.com/crossword/40595ABAB5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.